نوشته‌هایی با برچسب "معنی نام کشورها"

اول معنی نام کشورها را بدانید، سپس سفر کنید! اول معنی نام کشورها را بدانید، سپس سفر کنید!

آفتاب: نام کشورهای جهان به ترتیب حروف الفبا آمده و زبانی که ریشه این نام در اصل از آن گرفته شده در میان پرانتز یا کمانک آورده شده است. ـ آذربایجان: آتورپاتکان نگهدار آتش است (فارسی دری). ـ آرژانتین: سرزمین نقره (اسپانیایی). ـ آفریقای جنوبی: سرزمین بدون سرما (آفتاب) جنوبی(لاتین،یونانی). ـ آفریقای مرکزی: سرزمین بدون سرما(آفتاب)مرکزی(لاتین،یونانی). ـ آلبانی: سرزمین کوهنشینان. ـ آلمان: سرزمین همه مردان یا قوم ژرمن(فرانسوی ژرمنی). ـ آنگولا: از واژه نگولا که لقب فرمانروایان محلی بود. ـ اتریش: شاهنشاهی شرق(ژرمنی). ـ اتیوپی: سرزمین چهره سوختگان(یونانی)

از معنی نام کشورها چه می دانید؟ از معنی نام کشورها چه می دانید؟

نام کشورها بر گرفته از معانی ای هستند که در دوره هایی معرف آن کشور از روی معنی بودند اما امروزه فقط به عنوان یک نام مطرح اند که اغلب تصور می شود معنی ندارند. به گزارش جهان سایت ملایری‌ها معانی نام ۱۱۰ کشور را نوشته است:. آرژانتین: سرزمین نقره (اسپانیایی)؛. آفریقای جنوبی: سرزمین بدون سرما (آفتابی) جنوبی (لاتین، یونانی)؛. آفریقای مرکزی: سرزمین بدون سرما (آفتابی) مرکزی (لاتین،یونانی)؛. آلبانی: سرزمین کوهنشینان؛. آلمان: سرزمین همه مردان یا قوم ژرمن (فرانسوی – ژرمنی)؛. آنگولا: از واژه نگولا که لقب فرمانروایان محلی بود؛. اتریش: شاهنشاهی شرق (ژرمنی)؛.

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه