چهره مردهای واقعی (عکس)

چهره مردهای واقعی (عکس)
تصاویر دوران دفاع مقدس ، چهره مردهای واقعی : تصاویری که خواهید دید چهره مردهای واقعی را نشان می دهد. مردهایی که مصلحت نظام را بهتر از هر خواصی درک کردند و فهمیدند بهترین راه استقلال حرکت کردن پشت امام (ره) است. مردانی که آمدند وسط میدان و از همه چیزشان گذشتند.

مردهای واقعی,چهره مرد,عکس مذهبی

چه خلوصی دارد صورت این آدم ها وقتی از خانواده هایشان خداحافظی می کنند تا بروند به سفری که معلوم نیست بازگشتی داشته باشد و چه زنانی پرچم شرافت را به دست گرفتند و ایستادند تا مردان هم با پشتوانه گرم محبت آنها راهی شوند.

مردهای واقعی,چهره مرد,عکس مذهبی
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه