پریدن شیرها از روی درخت بلوط 9 متری (عکس)

پریدن شیرها از روی درخت بلوط 9 متری (عکس)
عکس طبیعت و حیوانات،پریدن شیرها از روی درخت بلوط 9 متری،تصاویر دیدنی پریدن شیرها از روی درخت بلوط که حدود ۹ متر است را مشاهده میکنید.

شیر اول و دوم شجاعانه از درخت بالا رفتن و از ارتفاع ۹ متر پریدند اما شیر سوم که ترسو بود نتوانست تا بالای درخت برود و بپرد و به پایین درخت برگشت.

این تصاویر را ایان تومر نگهدارنده شیرها در لاتگلیت در ویلت شایر جایی که مرکز پرورش شیر توسط انگلیسی هاست گرفته است.

شیرها,پرش شیرها,عکس حیوان شیر

پریدن شیرها از روی درخت بلوط 9 متری

شیرها,پرش شیرها,عکس حیوان شیر

پریدن شیرها از روی درخت بلوط 9 متری

شیرها,پرش شیرها,عکس حیوان شیر

پریدن شیرها از روی درخت بلوط 9 متری

شیرها,پرش شیرها,عکس حیوان شیر

پریدن شیرها از روی درخت بلوط 9 متری

شیرها,پرش شیرها,عکس حیوان شیر

پریدن شیرها از روی درخت بلوط 9 متری

شیرها,پرش شیرها,عکس حیوان شیر

پریدن شیرها از روی درخت بلوط 9 متری

شیرها,پرش شیرها,عکس حیوان شیر

پریدن شیرها از روی درخت بلوط 9 متری

شیرها,پرش شیرها,عکس حیوان شیر

منبع : funbartar.com
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه