پورعلی گنجی معتقد است که برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت. بختیار رحمانی تیتر اول روزنامه های امروز را کاغذ باطله فردا دانست. امیرحسین صادقی از تمامی کسانی که تولدش را تبریک گفتند تشکر کرد. مهرداد میناوند عقیده دارد که هیچ گاه نباید به گذشته کسی وارد شد. جشن تولد مریم طوسی در اردوی کیش. آرش برهانی تولد هم تیمی سابقش را تبریک گفت. علیرضا بیرانوند در کنار عیسی آل کثیر. صادق بارانی از هم تیمی هایش بخاطر برگزاری جشن تولد تشکر کرد. کاوه رضایی در کنار سرخ پوشان پایتخت.

athletes(36)

پورعلی گنجی معتقد است که برای ماندگاری در ذهن ها باید حرفی برای گفتن داشت.

Athletes(29)

بختیار رحمانی تیتر اول روزنامه های امروز را کاغذ باطله فردا دانست.

Athletes(14)

امیرحسین صادقی از تمامی کسانی که تولدش را تبریک گفتند تشکر کرد.

Athletes(12)

مهرداد میناوند عقیده دارد که هیچ گاه نباید به گذشته کسی وارد شد

Athletes(10)

جشن تولد مریم طوسی در اردوی کیش

Athletes(31)

آرش برهانی تولد هم تیمی سابقش را تبریک گفت.

Athletes(8)

 

علیرضا بیرانوند در کنار عیسی آل کثیر

Athletes(3)

صادق بارانی از هم تیمی هایش بخاطر برگزاری جشن تولد تشکر کرد.

Athletes(30)

کاوه رضایی در کنار سرخ پوشان پایتخت

Athletes(2)

کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه