مدل موی ستاره ها، با چتری یا بدون آن؟

ما در اینجا تصاویری از برخی ستارگان هالیوود با مدل موی چتری و بدون آن، به همراه تعداد آرا مردم به این که کدام مدل بیشتر به چهره آنها می آید، را برایتان آورده ایم تا شما هم به مقایسه بپردازید و نظر دهید.

با چتری یا بی چتری، مسئله این است. شاید شما هم دوست داشته باشید مدل چتری را برای موهایتان امتحان کنید اما می ترسید به فرم صورت تان نیاید یا چهره شما را بچه گانه نشان دهد. شاید هم چتری را نه برای صورت خودتان که بر چهره دیگران می پسندید.

در زیر تغییر برخی از ستاره ها را با موهای چتری و غیر آن مشاهده می کنید، برخی از آنها با موهای چتری زیباتر دیده می شوند و برخی دیگر مدل غیر چتری جذابیت بیشتری به آنها می دهد. ما در اینجا تصاویری از برخی ستارگان هالیوود با مدل موی چتری و بدون آن، به همراه تعداد آرا مردم به این که کدام مدل بیشتر به چهره آنها می آید، را برایتان آورده ایم تا شما هم به مقایسه بپردازید و نظر دهید.

1. جسیکا بیل
مدل موی ستارگان هالیوود، با چتری یا بدون آن؟


2. شریل کول
مدل موی ستارگان هالیوود، با چتری یا بدون آن؟


با چتری: 80%

3. کیت ماس
مدل موی ستارگان هالیوود، با چتری یا بدون آن؟


با چتری: 60%

4. ساندرا بولاک
مدل موی ستارگان هالیوود، با چتری یا بدون آن؟


با چتری: 10%

5. کیتی پری
مدل موی ستارگان هالیوود، با چتری یا بدون آن؟


با چتری: 62%

6. کری واشینگتن
مدل موی ستارگان هالیوود، با چتری یا بدون آن؟


بدون چتری: 18%

با چتری: 82%


7. سینا میلر
مدل موی ستارگان هالیوود، با چتری یا بدون آن؟


با چتری: 22%

8. بیانسه
مدل موی ستارگان هالیوود، با چتری یا بدون آن؟


با چتری: 15%

9. ان هتوی
مدل موی ستارگان هالیوود، با چتری یا بدون آن؟


با چتری: 75%

10. ریتا اورا
این ستاره های هالیوود با چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 17%

11. زویی دشانل
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 91%

12. کلویی سونی
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 33%

13. کیم کارداشیان
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 22%

14. دیتا ون تیز
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 45%

15. پیکسی لات
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 50%

16. ماریون کوتیار
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 18%

17. اما رابرتز
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 27%

18. اوا لونگوریا
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 0%

19. اما استون
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 44%

20. فریدا پینتو
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 38%

21. فلیسیتی جونز
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 67%

22. لیلی کالینز
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 50%

23. لئا سیدو
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 20%

24. ریس ویترسپون
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 67%

25. اسکارلت جوهانسون
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟

با چتری: 86%

26. کیت باسورث
این ستاره ها با موهای چتری بهترند یا بدون آن؟


با چتری: 25%

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه