طراحی بهینه و ساخت ماشین چند کاره کشاورزی


اخبار,اخبار علمی ,ماشین چند کاره کشاورزی

 

اخبار علمی - دستاوردی جدید در عرصه کشاورزی؛
طراحی بهینه و ساخت ماشین چند کاره کشاورزی

پژوهشگران پژوهشکده کشاورزی موفق به طراحی بهینه ساخت و ارزیابی ماشین چند کاره ( کمبینات) کشاورزی در کشور شدند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران ، برای تولید محصول به ویژه افزایش محصول در واحد سطح مزرعه و کاهش هزینه‌های تولید، به کار بستن روش‌های نوین مکانیزاسیون در مزرعه امری ضروری است، بنابراین عملیات کاشت در یک فصل زراعی شامل شخم زدن، تهیه بستر بذر، تسطیح، کاشت بذر، پوشش بذر، ایجاد شیار آبیاری است.

بنابراین گزارش، ماشین‌های مورد استفاده برای این عملیات از انواع گاو آهن، انواع دیسک، هرس، کولتیواتور‌ها، انواع کارنده و شیار بازکن است، چنانچه برای انجام هر کدام از عملیات فوق باید ماشین مورد نظر به تراکتور نصب شده و به داخل مزرعه برود، بنابراین در بسیاری از مواقع، به دلیل مصادف شدن بارندگی‌های فصلی یا عملیات زراعی، محدودیت‌های زمانی خاص خود را به وجود می‌آورد.

بر اساس این گزارش، طراحی و ساخت دستگاه چند کاره کشاورزی برای عملیات کشاورزی با دستگاه چند کاره 1.8 برابر کمتر از روش مرسوم بوده و سوخت مصرف شده 2.2 برای کمتر از روش مرسوم بوده است.


مصادف شدن بارندگی‌های فصلی یا عملیات زراعی، محدودیت‌های زمانی خاص خود را به وجود می‌آورد.

براساس این گزارش، طراحی و ساخت دستگاه چند کاره کشاورزی برای عملیات کشاورزی با دستگاه چند کاره 1.8 برابر کمتر از روش مرسوم بوده و سوخت مصرف شده 2.2 برابر کمتر از روش مرسوم بوده است.

اخبار علمی - باشگاه خبرنگاران

 


نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه