سلفی بدون آرایش هالیوودی ها

ما همیشه ستاره های هالیوود را با آرایش دیده ایم و تصور این که آنها بدون آرایش و گریم چگونه خواهند بود، برایمان سخت است. اما برخی از این ستاره ها از منتشر کردن عکس بدون آرایش خود هراسی ندارند.

ما همیشه ستاره های هالیوود را با آرایش دیده ایم و تصور این که آنها بدون آرایش و گریم چگونه خواهند بود، برایمان سخت است. اما برخی از این ستاره ها از منتشر کردن عکس بدون آرایش خود هراسی ندارند. ما در اینجا تعدادی از سلفی های بدون آرایش ستاره های هالیوود را برایتان آورده ایم تا تفاوت چهره آنها را با آرایش و بدون آرایش بهتر احساس کنید.

2.کشا
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


3.کری آندروود
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


4.کیم کارداشیان
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


6.بلا تورن
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


7.جینا رادریگز
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


8.کارا دلیوینیه
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


9.دمی لواتو
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


10.کندال جنر
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود

سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


11.اما استون
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


12.جنیفر لارنس
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


14.بلا تورن
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


15.دمی لواتو
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


16.تیلور سویفت
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


17.دمی لواتو
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


18.اشلی بنسون
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


19.شر لوید
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


20.دمی لواتو
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


21.الیسون بروک هرناندز
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


22.مایلی سایرس
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


23.نرمانی کوردی همیلتون
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


24.پری ادواردز
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود


25.ریحانا
سلفی بدون آرایش ستارگان هالیوود

نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه