حمله اسب آبی به شیر ماده (عکس)

حمله اسب آبی به شیر ماده (عکس)
عکس طبیعت و حیوانات,حمله اسب آبی به شیر ماده،تصاویر دیدنی فرار شیر از حمله اسب آبی را مشاهده میکنید.در ابتدا شیر قصد داشت به اسب آبی حمله کند اما جریان برعکس شده و اسب آبی به سمت شیر حمله میکند و شیر را فراری میدهد.

حمله اسب آبی,نبرد اسب و شیر,عکس

حمله اسب آبی به شیر ماده

حمله اسب آبی,نبرد اسب و شیر,عکس

حمله اسب آبی به شیر ماده

حمله اسب آبی,نبرد اسب و شیر,عکس

حمله اسب آبی به شیر ماده

حمله اسب آبی,نبرد اسب و شیر,عکس

حمله اسب آبی به شیر ماده

حمله اسب آبی,نبرد اسب و شیر,عکس

حمله اسب آبی به شیر ماده

حمله اسب آبی,نبرد اسب و شیر,عکس

حمله اسب آبی به شیر ماده

حمله اسب آبی,نبرد اسب و شیر,عکس

حمله اسب آبی به شیر ماده

حمله اسب آبی,نبرد اسب و شیر,عکس

حمله اسب آبی به شیر ماده

حمله اسب آبی,نبرد اسب و شیر,عکس

حمله اسب آبی به شیر ماده

حمله اسب آبی,نبرد اسب و شیر,عکس

منبع : funbartar.com
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه