حرم حضرت معصومه در روزهای انقلاب ، عکس ؛ عکس زیر تصویری است که دکتر احسان شریعتی در صفحه فیس بوک خود از صحن حرم حضرت معصومه(س) در دوران انقلاب منتشر کرده است.

عکس زیر تصویری است که دکتر احسان شریعتی در صفحه فیس بوک خود از صحن حرم حضرت معصومه(س) در دوران انقلاب منتشر کرده است.

حرم حضرت معصومه،روزهای انقلاب،عکس حرم حضرت معصومه،عکس حرم،عکس مذهبینظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه