ترکیب عکس های قدیمی و جدید (عکس)

ترکیب عکس های قدیمی و جدید (عکس)
عکس های قدیمی ، ترکیب عکس های قدیمی و جدید : عکاس روسیه سرگئی Larenkov که عمیقا از جنگ جهانی دوم تحت تاثیر قرار رگفت تصمیم گرفت عکس هایی را در این زمینه منتشر کند و مکان هایی را در این جنگ مورد حمله قرار گرفتن رو با عکس های قدیمی و جدید اون ترکیب کنه و عکس های جالبی رو ایجاد کرد. او این تصاویر ترکیبی جالب رو برای همگان منتشر کرده است که ما تعدادی از اونها رو برای شما به نمایش گذاشتیم که در ادامه مشاهده می کنید

 1. حمله به رایشستاگ در برلین، آلمان (1945----2010)

عکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالب

 2. پاریس (1940----2012)

عکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالب

 3. برلین (1945----2010)

عکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالب

 4. دفاع از مسکو (1941----2009)

عکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالب

 5. دفاع از مسکو (1941----2009)

عکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالب

 6. برلین (1945----2012)

عکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالب

 7. محاصره لنینگراد - سن پترزبورگ، روسیه (1941----2012)

عکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالبعکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالب

 9. Tiergarten پارک - برلین، آلمان (1945----2010)

عکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالب

 10. دفاع از مسکو (1941---2009)

عکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالبعکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالب

 12. محاصره لنینگراد - سن پترزبورگ، روسیه (1941----2012)

عکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالب

 13. آلمان سواره نظام در پاریس (1940----2010)

عکس های قدیمی،ترکیب عکس،عکس های جدید،عکس جالب

منبع : اختصاصیiranmatlab.ir
کل��ات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه