بارش تگرگ بزرگ و خسارات آن (عکس), بارش تگرگ بزرگ, تگرگ بزرگ, تگرگ, خسارات تگرگ, بارش تگرگ, تگرگ درشت, عکس تگرگ, تصاویر بارش تگرگ, عکس های جالب, تصاویر جالب بارش تگرگ, ایران مطلب

این صحنه ها توسط تگرگ اتفاق افتاده است با وجود تذکر هواشناسی بیشتر خودرو هایی که در خیابان ها مانده بودند و تذکر را جدی نگرفته بودند دچار مشکل شده اند. نتیجه این است که ماندن در اتومبیل هنگام بارش تگرگ های یخی از آسمان توصیه نمیشود.


بارش تگرگ بزرگ

منبع : تاپ ناپ
کلمات کلیدی :
نظرات بییندگان :

بهترین مشاغل و خدمات شهر خود را ، در سایت نشونه پیدا کنید.

مشاهده سایت نشونه